Plan de Aparition de Cosmoglotta 1927-1972

Annus Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Remarcas
1927 38 + s.7 39 + s.8 40 + s.9 41 42 + s.10 43 + s.11 2)
1928 44 45 46 47 48 49 50 51 - 52 53 54 55
1929 56 57 58 59 60 61 62 - 63 64 65 66 67
1930 68 69 70 71 72 73
1931 74 75 76 77 78 79 3)
1932 80 81 82 83 84 85 4)
1933 86 87 88 89 90 91 5)
1934 92 93 94 95 96 97 98 99
1935 100 B1 101 B2 102 103 B3 104 B4 105 1., 2. ..
1936 106 B5 107 B6 108 109 B7 110 B8 111
1937 112 B9 113 B10 114 B11 115 116 + B12 117 B13 118 B14
1938 119 B15 120 B16 121 B17 B18 B19 122 B20 123 B21
1939 124 B22 125 B23 126 B24 127 B25 128
1940
1941 B26 B27 B28 B29 6)
1942 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41

Remarcas pri ti tabelle

  • Li littere s. indica que ti special numeros es suplementes al revúe Kosmoglott o Cosmoglotta 1926 e 1927 : ili esset titulat : "Supplement al Kosmoglott (o Cosmoglotta), partie (o : jurnal) scientic-litterari in Occidental".

  • Li ciffres 1., 2., etc. sequet de un punctu, indica que ti numerós es poligrafat per duplicator. Ples notar que li numerós 1. til 8. esset titulat "Cosmoglotta-Informationes", ili have li formate A4 e contenet segun li numerós 8 til 14 págines.

  • 1) Li redation e administration de Kosmoglott ha esset assecurat de 1922 til 1926 per li autor de Occidental, Edgar de Wahl, Reval, Estonia.

  • 2) Li redation e administration ha esset reprendet de 1927 til 1930 per lng. E. Pigal, Wien, Austria.

  • 3) Desde 1931, del Nó 74 til 86, A.Z. Ramstedt, Helsinki, Finland, devenit li redactor. Durant ti tempor li administration esset atribuet del Nós 74 til 79 a J.A. Kajs, Brno, Tchecoslovakia.

  • 4) Li Sved Occidental Federation assecurat li administration del Nó 80 til 90.

  • 5) Dr Bertil Blomé (Svedia) devenit redactor del Nós 87 til 90. Desde li Nó 91 til 128 Ric Berger, Morges, Svissia, prendet li redaction e Fred Lagnel, Chapelle, Svissa, li administration.

  • 6) In 1942, durant li guerre, Matejka e Lagnel restartat li edition poligrafat del Nó 26. til 77..